Allt om DISC

Allt om DISC

DISC-analyser och workshops för ditt team och ditt företag

Om du har problem med kommunikation i ditt team eller ditt ledarskap så kan vi hjälpa dig. Vårt team tror på värdet i att förstå individers beteendestilar för att förbättra kommunikation, produktivitet och arbetskultur. Därför gör vi DISC-analyser och workshops, inklusive individuella och teambaserade analyser, följt av diskussioner och praktiska råd för att förbättra kommunikation och samarbete.

Gratis DISC-test Vad är DISC?
Kom igång med allt om DISC

Så enkelt funkar det

Uppstart

Vi börjar med ett uppstartsmöte som brukar ta upp till 1h. Här diskuterar vi förväntningar och tillvägagångssätt för workshopen.

DISC – Analys

Denna fas sträcker sig över ungefär en vecka. Under denna vecka ligger DISC-Analysen öppen för alla berörda att svara på. Detta blir underlag för rapporten som behandlas under workshoppen.

Workshop

Detta är själva workshopen och bokas in som halvdag eller 2h digitalt. Under denna workshop går vi igenom individuella rapporter och teamets rapport för att kunna framställa praktiska förslag och lösningar. Det här steget är inte inkluderat om man väljer paketet med endast DISC-Analys.

Avslut

Detta är den sista fasen. Under avslutet samlar vi in feedback och vi diskuterar vägen framåt.

Vad är behovet av DISC?

I dagens komplexa och snabbt föränderliga affärsvärld är effektiv kommunikation och samarbete inte bara önskvärt utan det är avgörande. Varje individ i ditt team har unika styrkor, svagheter och kommunikationsstilar. Att förstå och uppskatta dessa skillnader är nyckeln till att bygga starka och produktiva team.

DISC-analysen är ett verktyg som ger insikt i dessa unika beteendestilar. Genom att förstå varje individs unika behov och styrkor kan du skräddarsy kommunikation och ledarskap för att maximera teamets potential. Detta kan leda till förbättrad teamdynamik, ökad produktivitet och en mer positiv och sammanhängande arbetskultur.

Hur löser vi dessa problem med DISC?

DISC hjälper oss att förstå individernas beteendestilar när de samverkar med andra. Olika problem kan kräva olika lösningar, och DISC-analysen erbjuder en väg till att förstå och lösa de utmaningar som organisationer står inför. Genom att förstå de fyra beteendestilarna – Dominans, Inflytande, Stabilitet och Följsamhet – kan vi skapa effektiva strategier för att hantera missförstånd, teamkonflikter, motivation och ledarskap.

Hur ser problemen ut och vad gör man åt det?

Varje organisation stöter på utmaningar, vilket kan vara missförstånd i kommunikationen, teamkonflikter, svårigheter med att motivera personal eller att hitta rätt ledarskapsstil. Vad är lösningen? Jo, djupare förståelse för individerna i ens team och hur de förhåller sig till varandra.

DISC-analysen är ett verktyg för att uppnå detta, men det finns även andra metoder. Exempelvis FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation), som kan hjälpa till att förstå hur individers behov av inkludering, kontroll och öppenhet påverkar dynamiken. Ytterligare ett exempel är joharifönster som fokuserar på att öka självinsikt genom öppen kommunikation.

Varje team är unikt, och därför krävs det olika verktyg för att bemöta olika situationer. Med rätt strategier kan ditt team övervinna utmaningar och nå sin fulla potential. För att ta reda på vilken strategi som är bäst för er kan ni läsa vårt inlägg som jämför DISC med Joharis fönster och FIRO.