10 Metoder för teamutveckling

10 Metoder för teamutveckling
17 augusti 2023 jonathan
teamutveckling

Denna artikel är för dig som vill eller behöver arbeta med teamutveckling och inte vet var du ska börja. Utöver det är artikeln även användbar för dig som redan känner till vissa metoder och vill skapa en bättre förståelse för vilka alternativ som finns.

Teamutveckling med personlighetstyper

När man undersöker personlighetstyper finns det en risk risk att man låser in folk i fack och sedan lämnar det. Det är därmed viktigt att komma ihåg att personlighetstyper är förenklingar av verkligheten och bör användas som verktyg för diskussioner. På det sättet, och med rätt inställning kan personlighetstyper öka förståelsen för en själv men även för andra i sin omgivning.

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

MBTI är även känd som de 16 personlighetstyperna, detta är en sammansättning av 4 dimensioner.

Extrovert – Introvert
Intuition – Avkänning
Tanke – Känsla
Bedömning – Perception

Personlighetstyperna är relativt enkla att förstå men ger ändå en relativt exakt beskrivning av ens personlighet, det vill säga att man lätt känner igen sig. Du kan läsa mer och göra ett test på 16personalities.com, där de på ett kreativt sätt beskriver de olika personlighetstyperna.

The Big Five

Denna teori mäter och beskriver personligheten i termer av fem huvuddimensioner: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och känslomässig stabilitet. Detta verkar var den teorin om personlighetstyper som har starkast vetenskaplig grund vilket innebär att den kan vara väldigt användbar för individuell insikt. På bigfive-test.com kan du läsa mer och göra ett test.

Teamutveckling med beteendestilar

Beteendestilar påminner ofta om personlighetstyper och vid många tillfällen används de begreppen synonymt. Däremot finns det en viktig skillnad mellan de två och det är att beteendestilar antyder möjlighet till förändring och förbättring.

DISC (Dominance, Influence, Stability & Conformity)

DISC eller DISA känns ofta igen som de fyra färgerna. Vidare kan denna metod lätta blandas ihop med personlighetstyper eftersom att den på ett enkelt sätt beskriver hur man är som person. DISC gör detta genom självskattning av sitt beteende, vilket innebär att med DISC använder man sig av adjektiv för att gruppera beteendestilar. Utöver det är fördelen med DISC att den är enkel att förstå och arbeta med. Klicka här för att göra ett snabbtest.

LIFO (Life Orientations)

LIFO är en metod för att förstå och hantera olika beteendestilar genom att identifiera fyra huvudtyper av beteende: producerande, stödjande, planerande och upplevande. Idén bygger på att alla har en grundläggande orientering som påverkar hur man hanterar olika situationer. För att läsa mer kan du klicka här.

Belbins teamroller

Metoden går ut på att gruppera beteenden i 9 olika teamroller där varje roll har sina styrkor och svagheter. Vilket innebär att de olika rollerna är användbara i olika projekt och i olika skeden, beroende på vad situationen kräver. Följande är de 9 rollerna: idégivare, samordnare, kontaktutvecklare, utmanare, bedömare, lagspelare, utförare, färdigställare och specialist. Gå till belbin.se för att läsa mer.

Teamutveckling med feedback

Förmågan att kunna ge och ta emot feedback är avgörande för att skapa produktiva och effektiva team, dessutom finns det flera sätt att förbättra gruppens förmåga att hantera feedback. Nedan kommer två förslag.

Feedbackskolan

Det är viktigt att förbättra gruppens förmåga att ta emot och ge feedback. Följande alternativ att göra detta är genom en workshop. Feedbackskolan är en workshop där man blandar teori med praktiska övningar för att ens team ska öva på att ge och ta emot konstruktiv feedback. Att delta i en workshop kräver en större ekonomisk satsning, däremot innebär det även effektivare resultat. Klicka här för att läsa mer om feedbackskolan.

Joharifönster

Denna metod utnyttjar feedback för att öka självinsikt vilket gör det till ett bra komplement till metoder som förlitar sig på självinsikt. Däremot kräver joharifönster att gruppen man gör detta med redan har viss förmåga att ge ärlig feedback för att den ska vara användbar. Genom gruppens feedback får varje person egenskaper grupperade i 4 fält:

Det öppna – Egenskaper man själv känner till och egenskaper andra känner till.

Det blinda – Egenskaper andra vet men som man själv inte känner till.

Fasaden – Egenskaper man vet om sig själv men som andra inte känner till.

Det okända – Egenskaper man inte vet som sig själv och som andra inte känner till.

Joharifönster är användbar eftersom det ger teamet ett tillfälle att öva på feedback samtidigt som det ökar självinsikt för medlemmarna. Om du vill läsa mer om joharifönster kan du klicka här.

Teamutveckling med andra metoder

Det finns många olika sätta att utveckla sitt team och vad de flesta metoder har gemensamt är individuell insikt, aktivitet i grupp och diskussion inom gruppen. Nedan kommer ytterligare några förslag på metoder för teamutveckling.

FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)

Metoden består av fem faser som en grupp går igenom: tillhörandefasen, trevnadsfasen, kontrollfasen, idyllfasen och öppnandefasen. Utöver de fem faserna fokuserar metoden på nivåer av vissa behov: tillhörighet, kontroll och öppenhet. FIRO modellen ger en tydlig och bild över samverkandet i en grupp däremot, kan den vara något komplicerad att sätta sig in i. Läs mer här.

Team building aktiviteter

Denna metod är mer informell än tidigare nämnda men ändå värd att lyfta fram. Ibland kan det vara så enkelt att göra aktiviteter tillsammans, särskilt aktiviteter som går utanför ramarna för arbetet. Således skulle det kunna vara vad som helst som passar just ert team. Exempelvis, fotbollsmatch, bowling, utflykt eller gaming, listan är lång och endast kreativiteten sätter gränser. Däremot kan man ibland behöva lite förslag, denna artikel föreslår 20 fantastiska team building aktiviteter för ditt nästa evenemang.

IMGD (integrated model of group development)

Likt FIRO pratas det även här om vilka faser en grupp går igenom. Inledningsvis finns det 4 faser:

  • Tillhörighet och trygghet
  • Opposition och konflikt
  • Tillit och struktur
  • Arbete och produktivitet

Vid tillfälliga tidsbaserade grupper nämns även en 5:e fas: Upplösning & Avslut. Genom att förstå vilka faser en grupp går igenom när den utvecklas kan man bättre hantera de utmaningar som dyker upp. Däremot kan man ibland behöva lite hjälp, då kan det vara bra med ett organiserat evenemang, läs mer om en workshop i teamutveckling här.

En lista för teamutveckling

Hoppas denna artikel var hjälpsam och har gett en bättre bild över vilka alternativ som finns där ute. Avslutningsvis kommer en komplett lista av de 10 alternativ som inkluderas i artikeln med tillhörande länkar.

Personlighetstyper

Beteendestilar

Feedback

Övriga

Tack för att du läste denna artikel och hoppas att den var användbar. Vidare är du välkommen att kontakta oss om du vill ge feedback. Vi blir även glada över att höra dina upplevelser med teamutveckling, vilka problem har du stött på och har du hittat någon lösning, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

Comments (0)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*