DISC: De fyra färgerna

DISC: De fyra färgerna
27 juli 2023 lmg
DISC: De fyra färgerna - Röd, Gul, Grön & Blå

Det här inlägget är för dig som är ny till DISC. I detta inlägg ger vi dig en kort förklaring om de fyra färgerna och vad de har för betydelse. Efter att ha läst detta bör du ha en bättre förståelse för hur DISC kategoriserar beteendestilar.

Listan nedan visar de 4 beteendestilarna DISC behandlar tillsammans med adjektiv som man ofta använder för att beskriva personer med dessa beteendestilar. Kolla igenom listan och se om du känner igen dig själv genom vissa av dessa adjektiv.

Röd: direkt, bestäm och ambitiös. Gul: entusiastisk,positiv och social. Grön: omtänksam, lugn och demokratisk. Blå: noggrann, systematisk, tålmodig.

Efter att du har granskat listan ovan, bör du förmodligen känna igen dig extra mycket i en eller två rutor. Det är viktigt att notera att detta inte utgör en fullständig analys, men det ger dig en inblick i hur människor kategoriseras utifrån deras beteendestilar. Det är möjligt att du kan identifiera någon du har träffat som utövar ett tydligt Rött beteende.

Beteendestilarna bör man betrakta som en skala där man rör sig mellan snabbt och långsamt beteende, samt mellan resultatorientering och relationsinriktning. Vidare skiljer modellen mellan grundat och anpassat beteende. Ditt grundade beteende representerar hur du agerar när du är ensam eller med din familj. Medan ditt anpassade beteende innebär hur du interagerar på arbetsplatsen eller i ditt sociala liv. Därmed är det särskilt intressant att förstå och analysera ditt anpassade beteende i detta sammanhang.

Detta var en kort genomgång av de fyra färgerna och vilka beteendestilar de representerar. Om du vill lära dig mer rekommenderar vi att du läser mer om hur man kan tänka kring DISC för att undvika missförstånd och för att säkerställa att man utnyttjar verktyget på rätt sätt. Om du vill veta mer om hur vi jobbar med DISC kan du läsa här.

Comments (0)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*