Öka Produktiviteten med DISC: Delegera arbetsuppgifter efter färg

Öka Produktiviteten med DISC: Delegera arbetsuppgifter efter färg
4 september 2023 jonathan
delegera arbetsuppgifter

Har du stött på en situation där din chef delegerar arbetsuppgifter som inte alls stämmer överens med dina styrkor? Eller arbetar du kanske som chef och vill bli bättre på att delegera arbetsuppgifter till rätt person. Genom att delegera arbetsuppgifter till personer med naturlig fallenhet för uppgiften, kan teamet bli mer produktivt. Det kan dessutom innebära att medlemmarna i teamet känner mer trygghet vilket är en av de viktigaste faktorerna för att prestera bättre. Läs mer om hur trygghet kan hjälpa ditt team.

Men hur kan du bli bättre på att delegera rätt uppgift till rätt person? DISC-modellen erbjuder en lösning på detta genom att få insikt i de olika beteendestilarna i ditt team. Beteendestilar påverkar vilken typ av arbete man är bättre lämpad för, dessutom kan det underlätta att förstå preferenser hos medlemmarna.

I denna artikel kommer vi att utforska grunderna i DISC beteendestilar, hur du kan anpassa arbetsuppgifter för varje stil och en steg-för-steg guide för att delegera arbetsuppgifter med hjälp av DISC. Oavsett om du är en erfaren ledare eller bara börjar din ledarskapsresa, kan denna artikel utöka ditt förråd med verktyg som gör dig till en bättre ledare.

Grundläggande om DISC beteendestilar

DISC-modellen är som sagt ett verktyg för att förstå människors beteendestilar. Modellen delar in beteendestilar i fyra huvudkategorier som representeras av färger:

Dominans (Röd)

Röda (dominanta) individer är beslutsamma, direkta och självständiga. De är ofta resultatorienterade och trivs i ledande positioner där situationen kräver snabba beslut.

Inflytande (Gul)

Individer med denna stil är sociala, entusiastiska och övertygande. De är ofta relationsinriktade och trivs i roller som involverar kommunikation och nätverkande.

Stabilitet (Grön)

Denna beteendestil kännetecknas av tålmodiga, pålitliga och lugna individer. De värderar stabilitet och trivs i roller som innebär rutin och relationsbyggande.

Följsamhet (Blå)

Individer med denna stil är noggranna, analytiska och kvalitetsinriktade. De är detaljorienterade och trivs i roller som kräver djupgående analys och precision.

Det är viktigt att förstå att dessa beteendestilar inte är fasta kategorier, utan bör behandlas som spektrum där individer kan visa drag från flera stilar. Man rör sig mellan snabbt och långsamt beteende, samt mellan resultatorientering och relationsinriktning. Dessutom skiljer modellen mellan grundat och anpassat beteende. Detta representerar hur du agerar i olika sammanhang, såsom privatlivet jämfört med arbetslivet. När man använder DISC i ett företagssammanhang intresserar vi oss endast för ens anpassade beteende.

För en mer detaljerad genomgång av de fyra färgerna och deras beteendestilar, rekommenderar jag att du läser artikeln DISC: De fyra färgerna.

Delegera arbetsuppgifter till varje beteendestil

För att maximera produktiviteten och engagemanget i ditt team är det viktigt att förstå och anpassa arbetsuppgifterna efter varje individs unika beteendestil. Genom att matcha arbetsuppgifterna med de naturliga styrkorna hos varje beteendestil kan du skapa en mer harmonisk och effektiv arbetsmiljö. Låt oss utforska hur:

Dominans (D)

Individer med en röd (dominant) beteendestil kännetecknas av att vara beslutsamma, direkta och självständiga. De trivs bra i utmanande situationer och tvekar inte att ta initiativ. När det kommer till arbetsuppgifter passar dessa individer i roller som kräver projektledning, beslutsfattande och krislösning. De är ofta de som tar ledningen i svåra situationer och driver projekt framåt. Om du letar efter någon att leda ett nytt projekt, fatta snabba beslut under press eller hantera en kris, kan någon med en dominansstil vara det perfekta valet.

Inflytande (I)

Den gula (inflytande) beteendestilen utmärker sig genom dess sociala förmåga, entusiasm och övertygande natur. De har en unik förmåga att sprida positiv energi i teamet och lyfta stämningen. När det gäller arbetsuppgifter är de naturligt begåvade inom områden som försäljning, presentationer och nätverkande. Tack vare deras skicklighet i att bygga relationer blir de ofta utmärkta kommunikatörer och säljare. Om du behöver någon att stärka ditt försäljningsteam, hålla engagerande presentationer eller utvidga ditt nätverk, kan någon från denna grupp vara det perfekta tillskottet.

Stabilitet (S)

Grön (stabil) beteendestil kännetecknas av tålmodighet, pålitlighet och förmåga att lyssna aktivt. De har en djup värdering av relationer, vilket ofta resulterar i att de skapar en lugn och stödjande atmosfär inom teamet. Vad gäller arbetsuppgifter är deras empatiska och tålmodiga natur särskilt värdefull. De är idealiska för roller inom kundsupport, HR och andra positioner som kräver starka relationsskapande färdigheter. Deras förmåga att hantera människor med omsorg och förståelse gör dem till ovärderliga tillgångar i alla situationer där mänsklig interaktion står i centrum.

Följsamhet (C)

Den blå (följsamma) beteendestilen utmärker sig genom sin noggrannhet, analytiska förmåga och kvalitetsinriktade natur. Eftersom att individer med denna stil har en särskild talang för detaljer, säkerställer de att arbete alltid resulterar i högsta möjliga standard. När det gäller arbetsuppgifter trivs de särskilt väl i roller som kräver forskning, kvalitetskontroll och noggrann rapportering. Om du behöver någon som kan granska komplexa data, säkerställa kvaliteten på ett projekt eller sammanställa detaljerade rapporter, är någon med denna beteendestil det perfekta valet.

Utifrån detta borde du nu ha en bättre förståelse för de olika beteendestilarnas egenskaper. Detta borde hjälpa dig att delegera arbetsuppgifter baserat på vilka beteendestilar som finns i ditt team. Kanske kan du redan nu komma på några teammedlemmar som passar för en aktuell uppgift.

Steg-för-steg guide för att Delegera Arbetsuppgifter med DISC

Utifrån genomgången av de olika beteendestilarna kanske du redan nu har en idé om hur du kan delegera. Du känner ditt team bäst och det är viktigt att du lyssnar till ditt teams behov eftersom varje situation är unik. Denna guide är till för att ge dig en utgångspunkt som du kan anpassa till ditt team.

Steg 1: Genomför en DISC-analys för ditt team

Börja med att genomföra en DISC-analys för varje medlem i ditt team. Detta kommer att ge dig en bild av varje individs huvudsakliga beteendestil och en indikation på hur de kommer att hantera olika situationer.

Vi erbjuder Mini DISC som är ett gratis DISC test, detta är inte en utförlig analys utan ger en indikation på ens beteendestil.

Gratis DISC-test

Steg 2: Granska aktuella arbetsuppgifter

Ta en titt på de nuvarande arbetsuppgifterna inom ditt team. Identifiera vilka uppgifter som bäst matchar varje beteendestil. Titta gärna på föregående genomgång för att hjälpa dig med den här kategoriseringen.

Steg 3: Omfördela eller justera arbetsuppgifter

Baserat på resultaten från DISC-analysen och din granskning av arbetsuppgifterna, börja omfördela eller justera arbetsuppgifterna. Målet är att varje teammedlem ska ha arbetsuppgifter som spelar på deras styrkor och minimera de uppgifter som kan vara för stor utmaning för dem. I det här steget är det viktigt att lyssna på dina medlemmar eftersom de kanske har preferenser som inte stämmer överens med analysen. Du kan exempelvis ha en grön medlem som vill utmana sig med en säljarroll.

Steg 4: Utvärdera produktiviteten efter förändringarna

Efter att du har gjort dessa förändringar, ge det lite tid och sedan utvärdera hur väl förändringarna fungerar. Uppmuntra teammedlemmar att kommunicera och ge feedback om de nya arbetsuppgifterna. Detta kommer att hjälpa dig att göra ytterligare justeringar om det behövs och säkerställa att ditt team arbetar så effektivt som möjligt.

Slutsats

Vi har diskuterat hur DISC-modellen kan användas som ett verktyg för att bättre delegera arbetsuppgifter. Genom att förstå de fyra huvudsakliga beteendestilarna – Dominans, Inflytande, Stabilitet och Följsamhet – kan vi bättre matcha individer med arbetsuppgifter som spelar på deras naturliga styrkor. Detta kan öka produktiviteten och skapa mer trygghet på arbetsplatsen där varje medlem känner sig värderad. Kom ihåg att det viktigaste är att kommunicera med sina medlemmar och lyssna till deras preferenser. DISC bör inte användas som en regelbok utan som en utgångspunkt för bättre kommunikation.

Vi uppmuntrar dig som läsare att utforska hur du kan applicera DISC i din egen arbetsmiljö. Vi hoppas att detta hjälper dig och kontakta oss gärna för att berätta om just din situation.

Kontakta oss här

Comments (0)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*