Rätt sätt att tänka på DISC

Rätt sätt att tänka på DISC
27 juli 2023 lmg

I den här bloggartikeln reder vi ut några missförstånd kring hur vi använder DISC och snedsteg man lätt gör när man pratar om detta verktyget. Denna artikel är till för dig som redan har hört om DISC och har en grundläggande förståelse för de 4 färgerna och dessa övergripande karaktärsdrag. Om du inte redan känner till dessa kan du snabbt lära dig om de 4 färgerna innan du läser vidare.

Läs om de fyra färgerna här.

DISC behandlar beteendestilar och inte personlighetstyper

Vi arbetar med DISC för att förstå beteendestilar, alltså vilka tendenser man har. Exempelvis, tenderar du att leta efter en social aktivitet på helgen eller brukar du hålla dig hemma? Det är vanligt  att man blandar ihop beteendestilar med personlighetstyper. Problemet med personlighetstyper är att man tenderar att kategorisera folk och sedan lämna det där. Attityden till personlighetstyper risker att man hamnar i låsta påståenden som “du är den här typen av person”. Genom att istället prata om beteendestilar minskar risken att vi hamnar i sådana fällor. Istället eftersträvar vi en attityd där vi är villiga att förändra och förbättra nuläget genom att förstå varandras och vårt egna beteende.

Du är alla färger

Som du redan känner till består DISC av fyra färger som beskriver de övergripande beteendestilarna, röd (D), gul (I), grön (S) och blå (C). När man läser om DISC pratar man ofta om att man “är en färg”, men så är inte riktigt fallet. Det är inget fel med att uttrycka sig på det sättet, däremot är det viktigt att förstå att verkligheten är mer nyanserad. Varje färg motsvarar en beteendestil, men det är inte så enkelt som att lägga personen i det blåa facket. Alla har beteenden från alla färger, ingen är 100% röd eller blå, utan alla har en blandning av beteendestilarna. När man pratar om att vara en färg syftar vi på att det är den beteendestilen man uttrycker mest. Med andra ord, du är alla färger, men en, två eller tre färger uttrycker sig mer hos dig.

Vad är DISC? Läs mer om färgernas betydelse

DISC är ett verktyg

Det finns en del kritik mot forskningsgrunden som modellen står på. Kritiken handlar i många fall om att DISC är för enkel och inte tar hänsyn till människans komplexitet. Det finns även andra mer komplexa teorier, exempelvis FIRO. Så hur kommer det sig då att vi arbetar med DISC? Det är just för att den är så enkel att förstå och därmed enkel att använda sig av. Vi använder DISC för att få en utgångspunkt för att förstå hur vi beter oss och samspelar i grupp. Målet med det vi gör är att förbättra ledarskap och team, och DISC är ett verktyg för det här ändamålet som har visat positiva resultat.

Läs hur ni kan få hjälp att använda DISC med våra Workshops.

Sammanfattningsvis, I denna bloggartikel diskuterar vi DISC, en metod för att förstå beteendestilar, och några vanliga missförstånd kring dess användning. Vi betonar att modellen handlar om beteendestilar, inte personlighetstyper, och det är viktigt att inte kategorisera människor alltför strikt. Alla individer har en blandning av de fyra beteendestilarna som DISC beskriver, även om en eller två stilar kan vara mer framträdande. Modellens enkelhet och användbarhet gör det till ett användbart verktyg för att förbättra ledarskap och teamdynamik, trots kritik om att metoden kan vara för förenklad. DISC är ett verktyg inget mer och inget mindre.

Comments (0)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*