Varför bör man göra en DISC Analys

Varför bör man göra en DISC Analys
10 oktober 2023 jonathan
Team i diskussion

DISC analys består av de fyra färgerna röd, gul, grön och blå som representerar varsin beteendestil. Med en DISC analys undersöker man alltså inte personlighetstyper utan beteendestilar. Dessutom har man inslag av alla färgerna men 1-3 färger är mer framträdande. På det sättet försöker man undvika att lägga folk i fack. DISC har fått kritik över att vara en grov förenkling, men tack vare detta är den väldigt lätt att ta till sig och därmed användbar. När man använder modeller blir det lätt missförstånd och för att undvika att man hanterar DISC på fel sätt har vi skrivit ett inlägg som besvarar några vanliga missförstånd om DISC.

DISC analys kan användas vid olika sammanhang och ett av de vanligaste användningsområden är för att öka självinsikt. Dessutom kan det användas för att bättre förstå de i sin omgivning. Genom att organiserat genomföra DISC analyser i grupp kan man förbättra teamdynamik och kommunikation. Utöver det används det ofta vid rekrytering. Nedan kommer vi att gå igenom varför DISC analys är lämplig i olika situationer. Slutligen kommer vi att diskutera när det inte passar med en DISC analys.

För personlig utveckling och självinsikt

En DISC analys kan utföras på lite olika sätt men i regel är det ett självskattningstest. Detta innebär att man gör en egen bedömning av sitt egna beteende. Individuella DISC analyser kan man göra gratis och vår Mini DISC går ut på att välja vilka adjektiv som bäst beskriver dig. Vårt test kan du göra snabbt på bara några minuter och få en indikation på vilken färg (beteendestil) som är mest framträdande hos dig.

Baserat på detta kommer du bättre förstå vilka tendenser du har i ditt beteende. Detta kan upplysa dig om vilka beteenden du vill bevara och vilka du kanske vill förändra. Alla har styrkor och svagheter, dessutom beror dessa på vilken situation man befinner sig i. DISC analysen kommer hjälpa dig se vilka situationer dina tendenser fungerar bättre eller sämre. Det är viktigt att vara öppen för input när man gör en DISC analys eftersom man inte alltid får det resultat man önskar sig. Ibland kan en analys resultera i att man får reda på sådant man inte visste om sig själv, glöm inte bort att detta hjälper dig att utvecklas.

För att förbättra teamdynamiken

Utöver den individuella analysen kan man även göra gruppanalyser. Vi erbjuder en analys som samlar era individuella svar och kartlägger de beteendestilar som är mest framträdande i er grupp. Med hjälp av det underlaget kan man sedan diskutera de olikheter och likheter som finns i gruppen. Genom att bättre förstå vilka beteendestilar som finns i gruppen kan du få förklaringar till varför gruppen ter sig på ett visst sätt. Exempelvis, brist på initiativ inom gruppen kan bero på stor andel grönt beteende.

Överlag, innebär bättre förståelse för varandra ofta bättre dynamik. För att komma igång med DISC analys i din grupp kan du be medlemmarna göra en gratis individuell DISC analys först. Bara genom att alla använder samma ramverk för att beskriva sitt beteende kommer det öka förståelsen inom gruppen. Eftersom att DISC analysen är lätt att ta till sig kommer man snabbt lära sig känna igen de stora penseldragen av varje färg. De vill säga att man snabbt lära sig vilka adjektiv som beskriver de olika beteendestilarna. Exempelvis, sociala pratkvarnar är främst gul beteendestil.

För att förbättra kommunikationen

Det vi fokuserar på för att skapa bättre gruppdynamik med DISC är att förbättra kommunikationen. Redan genom att skapa förståelse för de olika beteendestilarna kan kommunikationen bli bättre. Till exempel, istället för att ta illa upp när en person plötsligt avbryter så vet att man det är på grund av rött eller gult beteende. Det betyder förstås inte att man kan ursäkta oförskämt beteende, däremot, förståelse lägger en god grund för att kunna hantera det på rätt sätt.

En bra utgångspunkt för att hantera de olika beteendestilarna är genom att anpassa sin kommunikation baserat på vem man pratar med. Detta gör vi redan omedvetet, men genom en medveten anpassning kan kommunikationen bli effektivare.

Konflikthantering

Vanligt förekommande är konflikter på arbetsplatsen som är svåra att lösa. Hur många gånger har inte konflikter orsakats av missförstånd. Genom att anpassa ditt sätt att kommunicera baserat på den andres beteendestil kan du uttrycka dig på ett sätt som är mottagligt för den andra personen. Således kan onödiga konflikter undvikas. Vi vill däremot inte undvika alla konflikter eftersom att konflikter kan behövas för att reda ut osämja. Men om vi kan uppnå effektivare kommunikation och bättre förståelse för varandra kan konflikter bli mer produktiva.

Vid rekrytering och urvalsprocesser

Kanske har ni redan blivit ombedda att genomföra en DISC analys när ni söker en tjänst. Eller kanske använder ni själva DISC analyser i er rekryteringsprocess. Flera företag använder sig av olika typer av personlighets- eller beteendeanalyser. Vilken typ av analys man genomför beror ofta på vad man hoppas uppnå med analysen. Däremot har analyserna ungefär samma syfte, vilket är att besvara frågan: Kommer du va rätt person för rollen?

För att hitta rätt person för rollen räcker det inte alltid med att personen möter kompetenskraven utan även att hen passar in i teamet. Dessutom kan det finnas nytta i att ha en balans av olika personligheter i sitt team. En DISC analys för gruppen kan hjälpa dig att förstå vilka beteendestilar du vill se mer av i teamet och detta kan hjälpa dig att fatta beslut vid rekrytering.

rätt verktyg för rätt syfte

När passar det inte med en DISC analys

Även om DISC är ett användbart verktyg så finns det situationer där DISC inte är lämpligt. Rätt verktyg ska användas för rätt syfte. Därför kommer vi nu berätta om situationer där du inte bör använda DISC.

För att bedöma kompetens

DISC analysen används för att förstå beteendestilar. Detta görs genom att man grupperar personer med en samling adjektiv. Adjektiv som inte ingår i en DISC analys är exempelvis smart, kompetent eller kunnig. DISC är inte alls användbar för att bedöma kompetens eller intelligens, den visar heller inte på erfarenhet. Bara för att blått beteende tenderar att innebära mer analytisk betyder det inte att den du vill anställa kan excel. För att testa kompetens och erfarenhet bör du vända dig till andra tester eller helt enkelt fråga personen. Detta för oss vidare till nästa punkt.

Som den enda rekryteringsmetoden

DISC bör absolut inte vara den enda rekryteringsmetoden. Som tidigare nämnt bör du komplettera detta med kompetensbaserade intervjuer, referenstagning och andra tester. Även om en kandidat visar på mycket grönt beteende kan du inte vara säker på att hen kommer passa in i teamet. Det finns mycket annat utöver beteendestilar som avgöra gruppdynamiken.

Utan ett klart syfte

När du avser att använda DISC bör du först fråga dig själv vad du vill få ut av det. Genom att tydliggöra varför du använder DISC kan du undvika fallgropar och säkerställa att du använder verktyget i rätt situation. Genom att tydliggöra syftet för den eller de som kommer delta minskar du även osäkerhet kring processen. Innan du du börjar använda DISC, stanna upp och tydliggör varför.

Sammanfattning

Så, varför bör man göra en DISC Analys? DISC analys fokuserar på beteendestilar genom att kategorisera beteenden med hjälp av färger, detta gör DISC användbart och lättförståeligt. Den ökar självinsikten och hjälper människor att förstå sitt eget beteende samt hur det påverkar deras interaktioner med andra. Dess användningsområden inkluderar förbättring av teamdynamiken genom att öka medvetenheten om olika beteendestilar i en grupp. Dessutom skapar man effektivare kommunikation och bättre konflikthantering genom att anpassa kommunikation baserat på andras beteendestilar. Dessutom kan DISC vara användbart vid rekrytering för att bedöma om en person passar in i ett befintligt team.

Det finns även situationer där det inte är lämpligt att använda DISC analys. Man bör inte använda DISC som det enda verktyget för att bedöma kompetens eller som den enda rekryteringsmetoden. Det är avgörande att ha ett klart syfte med användningen av DISC och att undvika att använda det i situationer där det inte är relevant. Sammanfattningsvis är DISC analys ett verktyg för att förstå och förbättra interaktioner och kommunikation, men det är viktigt att använda det på rätt sätt och i rätt sammanhang.

Comments (0)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*