Vad är DISC?

Vad är DISC?

DISC, även känd som DISA, DISC-metoden, DISA-metoden eller fyrfärgsmetoden, är en metod för att kategorisera människor genom att analysera beteendestilar. Ursprungligen bygger metoden på boken ”Emotions of Normal People” (1928) av William Moulton Marston och blev senare populär i Sverige genom boken ”Omgiven av Idioter” (2014) av Thomas Erikson.

De fyra färgerna inom DISC

Blå – Följsamhet

Personer som har väldigt “blå” beteendestil tenderar att vara noggranna, analytiska och organiserade. Inte enbart eftersträvar de kvalitet och noggrannhet i sitt arbete, utan föredrar även att följa regler och rutiner. Därav blir personer med blått beteende bra på att lösa problem och trivs i situationer där deras detaljorienterade och logiska tänkande kommer till användning.

Röd – Dominans

Personer med övervägande “rött” beteende är ofta mycket drivna och resultatorienterade. De tenderar även att vara direkta, självständiga och föredrar att ha kontroll över sin omgivning. Den röda beteendestilen leder till att man trivs i konkurrenskraftiga miljöer, dessutom är man sällan rädd för att ta risker för att uppnå sina mål.

Grön – Stabilitet

Personer med  väldigt “grönt” beteende värderar samarbete och stabilitet. Medan de är tålmodiga och pålitliga, föredrar de en stabil och förutsägbar miljö. De är bra på att lyssna och arbeta i team, dessutom trivs de bäst när de kan arbeta i en lugn och stödjande miljö.

Gul – Inflytande

Personer med övervägande “gult” beteende är ofta mycket sociala och utåtriktade. De är optimistiska, entusiastiska och prioriterar relationer och samarbete. De är även bra på att påverka andra och trivs i situationer där de kan interagera med folk och bygga nätverk.

Ta reda på vilken färg som beskriver ditt beteende

DISC historiskt

DISC-metoden bygger ursprungligen på boken ”Emotions of Normal People” (1928) av William Moulton Marston som senare blev populär i Sverige genom boken ”Omgiven av Idioter” (2014) av Thomas Erikson. Historiskt sett skapade den amerikanske psykologen och advokaten William Moulton Marston, och hans fru Elizabeth Holloway Marston den första prototypen av DISC-testet. Marstons arbete med en tidig prototyp av en lögndetektor ledde till hans intresse för människors beteende och känslor. Det var detta som resulterade i hans bok ”Emotions of Normal People”, som formaliserade hans tankar i embryot till DISC-testet.

Själva DISC-testet skapades år 1956 av psykologen Walter Clarke som först introducerade Activity Vector Analysis, vilket gav grunden till DISC-modellen vi använder idag. Clarkes syfte med testet var att hjälpa företag anställa kvalificerade personer. På 1970-talet vidareutvecklade psykologen John Geier testet Personal Profile System, som utvecklades till Everything DISC, ett kommersiellt system som fortfarande finns idag och ägs av John Wiley & Sons. Idag har DISC-modellen fyra huvudsakliga beteendestilar: Dominans (D), Influerande (I), Stabilitet (S) och Följsamhet (C).

Trots att DISC-metoden har blivit populär, har den också mött kritik för att sakna tillräckligt vetenskapligt stöd. Vissa jämför den med användning av horoskop. Bortsett från kritiken, har metoden fortsatt att tillämpas i olika sammanhang, särskilt inom företagsvärlden, för att förbättra teamdynamik och förståelse för individuella beteendestilar.

Vilka är vi?

Allt om DISC är ett varumärke som drivs av Kunskapspartner. Vi är ett team av certifierade DISC-analytiker, erfarna konsulter och engagerade workshopledare, vars samlade erfarenhet sträcker sig över 20 år. Vår styrka ligger i förmågan att kombinera gedigen erfarenhet med innovativa idéer för att kunna erbjuda de bästa lösningarna.

Som en del av Kunskapspartner, delar vi samma värderingar och engagemang för att utveckla företag och hjälpa dem växa. Vi tror därmed på att skapa starka och effektiva team genom att förstå och uppskatta varje individs unika beteendestilar. Genom att erbjuda DISC-analyser och workshops, hjälper vi företag att förbättra kommunikationen, produktiviteten och arbetskultur.

Kom igång med allt om DISC

Så enkelt funkar det

Uppstart

Vi börjar med ett uppstartsmöte som brukar ta upp till 1h. Här diskuterar vi förväntningar och tillvägagångssätt för workshopen.

DISC – Analys

Denna fas sträcker sig över ungefär en vecka. Under denna vecka ligger DISC-Analysen öppen för alla berörda att svara på. Detta blir underlag för rapporten som behandlas under workshoppen.

Workshop

Detta är själva workshopen och bokas in som halvdag eller 2h digitalt. Under denna workshop går vi igenom individuella rapporter och teamets rapport för att kunna framställa praktiska förslag och lösningar. Det här steget är inte inkluderat om man väljer paketet med endast DISC-Analys.

Avslut

Detta är den sista fasen. Under avslutet samlar vi in feedback och vi diskuterar vägen framåt.