Workshop

Ta ert team till nästa nivå

Boka en Workshop

DISC-modellen har blivit alltmer populär över tid, särskilt efter publiceringen av boken ‘Omgiven av Idioter’ av Thomas Erikson 2014. Boken, som blev en internationell bästsäljare, använde DISC-modellen för att hjälpa läsarna att förstå och navigera i sina interaktioner med olika beteendestilar. Därmed, använder vi DISC för att underlätta kommunikation på arbetsplatsen, både mellan chefer och medarbetare. Med vår DISC-workshop kan du förstärka ditt team och förbättra ditt ledarskap.

Våra workshopsWorkshop

PRIS:

40 000 kr

TID:

Halvdag (ink. förberedelser och efterarbete)

Individuell och teambaserad DISC-Analys med facilitering, slutrapport och praktiska förbättringsförslag.

För grupper med fler än 15 deltagare tillkommer 1000kr per extra deltagare.

Digital Workshop

PRIS:

25 000 kr

TID:

2h

Individuell och teambaserad DISC-Analys med digital uppföljning, slutrapport och praktiska förbättringsförslag.

För grupper med fler än 15 deltagare tillkommer 1000kr per extra deltagare.

Passar inte din situation något av alternativen? Kontakta oss ändå!
Skicka en bokningsförfrågan och en av våra experter återkommer till er.
Du binder inte upp dig till något.

Vår prissättning

Vi erbjuder två olika workshops, dels en digital workshop och dels en fysisk workshop som hålls på plats. En fysisk workshop börjar på 40 tkr, medan en digital workshop börjar på 25 tkr.  För båda våra workshops är priserna fasta för grupper upp till och med 15 deltagare. Därefter tillkommer en kostnad på 1000 kr per extra deltagare, exempelvis skulle en digital workshop med 20 deltagare kosta 30 tkr. Priset är satt baserat på hur många arbetstimmar vi lägger på workshopen tillsammans med kostnader för facilitering, samt administration av DISC-Analysen.

Vi tror på att bygga tillit genom transparent kommunikation. Bland annat är det viktigt att ni förstår vad det är ni betalar för och hur vi sätter våra priser. Därmed, försöker vi aktivt kommunicera vår prissättning tillsammans med vad som ingår. Är det något som ni vill veta mer om, tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss redan idag.

Upplägget för en workshop i DISC

Workshop i DISC analys ger dig möjligheten att fördjupa din förståelse för beteendestilar både på individuell nivå och som en del av ett team.

Introduktion

Först ger vi teamet en översikt över DISC-analysens kärnprinciper, inklusive de fyra färgerna och skillnaden mellan grund- och anpassat beteende. Vi går igenom vad DISC-analys är och hur de olika färgerna representerar olika beteendestilar. Vi utforskar också varför DISC-analys är en värdefull resurs som stärker teamet när det används på rätt sätt.

Individens DISC-analys

Därefter delas gruppen upp i mindre team där varje individ presenterar sina personliga DISC-resultat. Detta ger utrymme för öppna diskussioner om hur resultaten speglar deras självbild och ni som personer ser på varandra.

Teamets DISC-analys

Vi granskar tillsammans teamets samlade DISC-profil och diskuterar vad vi kan utläsa från den. Vi utforskar vad gruppen behöver för att optimera sitt teamwork.

Avslutning

Workshopen avslutas med att vi sammanfatta våra insikter och analyser. Det ger teamet möjligheten att reflektera över hur DISC-analysen kan användas för att stärka teamet och uppnå gemensamma mål.

Kom igång med allt om DISC

Så enkelt funkar det

Uppstart

Vi börjar med ett uppstartsmöte som brukar ta upp till 1h. Här diskuterar vi förväntningar och tillvägagångssätt för workshopen.

DISC – Analys

Denna fas sträcker sig över ungefär en vecka. Under denna vecka ligger DISC-Analysen öppen för alla berörda att svara på. Detta blir underlag för rapporten som behandlas under workshoppen.

Workshop

Detta är själva workshopen och bokas in som halvdag eller 2h digitalt. Under denna workshop går vi igenom individuella rapporter och teamets rapport för att kunna framställa praktiska förslag och lösningar. Det här steget är inte inkluderat om man väljer paketet med endast DISC-Analys.

Avslut

Detta är den sista fasen. Under avslutet samlar vi in feedback och vi diskuterar vägen framåt.